De Grote Lijn
Inpassing A13/A16

Informatie over de A13/A16 lees meer

Prijsvraag 'Beleving van de Noordas'

Nieuws
 • 08-11-2016

  Nieuwsbrief Noordrand november 2016

  lees meer

 • 31-10-2016

  Baggerwerkzaamheden landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs

  lees meer

 • 03-08-2016

  Beleef de natuur langs het Polderpad.

  lees meer

 • 28-04-2016

  Lees meer over de ontwikkelingen in de Noordrand in ons informatie magazine.

  lees meer

 • disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirect schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder vooraf schriftelijke toestemming.Stadsregio Rotterdam, 2012, Rotterdam.